Spørgsmål eller behov for kontakt?

Søg her:
Resultater
Forside

Af: admin

Institut for Sprog og Kultur er Forsvarets videnscenter for fremmedsprog og kultur, det er omdrejningspunkt for al sproglig virksomhed ved Forsvaret. Instituttets kerneuddannelse er sprogofficeruddannelsen i arabisk og Russisk. Uddannelsen, som er en lønnet uddannelse, resulterer i, at man efter blot 2 år er i stand til at kommunikere flydende i det valgte sprog, samt agere i det pågældende sprogs kultur. Institut for Sprog og Kultur er ligeledes Forsvarets omdrejningspunkt for al kulturformidlende virksomhed inden for Forsvaret.

Forskning

Af: admin

Institut for Sprog og Kultur i Forskningsdatabasen. Forskningsportalen har til formål at synliggøre forskningsaktiviteter og forskningspublikationer samt skabe grundlag for kontakt og samarbejde mellem eksterne interessenter og Forsvarets forskningsmiljø.

ISK Evaluering

Af: admin

Her finder online evaluering af ydelser foretaget af Institut for Sprog og Kultur under Forsvarsakademiet. Du kan også benytte vores kontaktformular hvis du har spørgsmål til os!

ISK Udgivelser

Af: admin

Samlet oversigt over alle Institut for Sprog og Kulturs udgivelser. Her finder du alt lige fra brochurer, parlører, publikationer og tidskrifter.

Kadetforeningen

Af: admin

SPROKA er de til enhver tid gående kadetter på sprogofficersuddannelsens selvstændige forening. Foreningen har til formål at varetage kadetternes sociale interesser til gavn for kammeratskab og sammenhold. Hertil kommer kontakten til Forsvarsakademiets kadetter på Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets officersskole.

Kontakt os

Af: admin

Her finder du kontaktoplysninger og åbningstider til Institut for Sprog og Kultur under Forsvarsakademiet. Du kan også benytte vores kontaktformular hvis du har spørgsmål til os!

Sprogofficersforeningen

Af: admin

Sprogofficersforeningen er en selvstændig, social forening, dannet og ledet af sprogofficererne. Foreningen gennemfører årligt en række sociale arrangementer for sprogofficerer samt de ældste kadetter på sprogofficersuddannelsen - og er dermed en væsentlig del af opretholdelsen af kammeratskab og korpsånd blandt sprogofficerer.

Sprogofficerskorpset

Af: admin

Efter uddannelsen til sprogofficer indtræder den nyudnævnte løjtnant i Sprogofficerskorpset og er herefter, inden for fire år, forpligtet til én gang at lade sig udsende i en international operation, der normalt indebærer 4 måneders træning i Danmark og 6 måneders udsendelse til missionsområdet. Det er dog ofte muligt både at blive udsendt flere gange til udlandet og i øvrigt at løse en række opgaver af kortere varighed i Danmark. Al tjeneste aflønnes efter overenskomst med Hovedorganisationen af Personel af Reserven i Danmark (HPRD).

Sprogofficersskolen

Af: admin

Sprogofficersskolen har siden 1957 uddannet sprogofficerer til Forsvaret. I dag underviser skolen i arabisk, russisk og persisk dari. Undervisningen foregår i klasser på 10-15 kadetter, der har et særligt talent for sproglæring, men som samtidig også skal kunne gennemføre den sideløbende reserveofficersuddannelse. Denne del af uddannelsen omhandler uddannelse som kulturvejleder, i grundlæggende militær træning, fx skydning og taktik, samt uddannelse i militære operationer og Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Og så skal sprogofficeren kunne opretholde en fysisk form, der gør det muligt at følge en infanterienhed til fods i fx Helmand.

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Tags
Sociale medier