Spørgsmål eller behov for kontakt?

Søg her:
Resultater
Forside

Af: admin

Institut for Sprog og Kultur er Forsvarets videnscenter for fremmedsprog og kultur, det er omdrejningspunkt for al sproglig virksomhed ved Forsvaret. Instituttets kerneuddannelse er sprogofficeruddannelsen i arabisk og Russisk. Uddannelsen, som er en lønnet uddannelse, resulterer i, at man efter blot 2 år er i stand til at kommunikere flydende i det valgte sprog, samt agere i det pågældende sprogs kultur. Institut for Sprog og Kultur er ligeledes Forsvarets omdrejningspunkt for al kulturformidlende virksomhed inden for Forsvaret.

Kontaktfærdigheder

Af: admin

I tidens militære operationsmiljø afhænger en vellykket mission af evnen til positivt at kunne nyttiggøre relationer med fremmede individer, organisationer eller militære enheder. Den erkendelse er opbygget i kraft af Forsvarets internationale indsatser, der, ved siden af kamp, i høj grad har handlet om kontaktfærdigheder rettet mod relationsopbygning. Blandt andet fordi Forsvaret har været og er beskæftiget med kapacitetsopbygning og fordi gode relationer kan bruges til egen sikring, efterretningsindhentning og effekt.

Kultur

Af: admin

Se i hvilke lande Instituttet er repræsenteret med sprogofficerer og tolke på vores nye interaktive kort. Det er også muligt at læse mere i artiklerne.

Missioner

Af: admin

Forsvaret deltager i en række internationale missioner, opgaver og samarbejder under fremmede himmelstrøg. En fælles forudsætning for at kunne løse langt de fleste militære opgaver er god kontakt til og med den lokale befolkning, de lokale myndigheder, internationale organisationer m.fl.

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Tags
Sociale medier