Spørgsmål eller behov for kontakt?

Søg her:
Resultater
Forside

Af: admin

Institut for Sprog og Kultur er Forsvarets videnscenter for fremmedsprog og kultur, det er omdrejningspunkt for al sproglig virksomhed ved Forsvaret. Instituttets kerneuddannelse er sprogofficeruddannelsen i arabisk og Russisk. Uddannelsen, som er en lønnet uddannelse, resulterer i, at man efter blot 2 år er i stand til at kommunikere flydende i det valgte sprog, samt agere i det pågældende sprogs kultur. Institut for Sprog og Kultur er ligeledes Forsvarets omdrejningspunkt for al kulturformidlende virksomhed inden for Forsvaret.

Om Instituttet

Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur (ISK) uddanner forsvarets officerer og sprogofficerer i sprog og militær operativ kultur.

ISK leder Sprogofficersskolen, Forsvarets Sprogtestcenter samt Sprogofficerskorpset.

ISK bidrager til træning og indsættelse af militære eksperter og styrker til nationale og internationale opgaver.

SE MERE

Tags
Sociale medier